Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları (LİHKAB)

Lisanslı Harita Kadastro Büroları kamu adına iş yapan özel bürolardır. 16.06.2005 Tarih ve 5368 Sayılı Kanun ile kadastro müdürlüklerinin yürütmekte olduğu bazı iş ve hizmetler LiHKAB'lara devredilmiştir. Mevzuat çalışmaları tamamlanmış olup LİHKAB Kanunu, LİHKAB Yönetmeliği ve LİHKAB Genelgesi yayınlanmıştır.

Gerekli şartları bulunduran harita mühendislerine, sınav sonucu verilen "Lisans" ile bu kişilere kamu adına iş yapabilme yetkisi verilir. Şu an 236 kişiye lisans verilmiş durumdadır. (Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Listesi)

LİHKAB İşlemleri

Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tabi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü ile tescile tabi işlemlerin yapım sorumluluğu Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından yerine getirilmektedirLisanslı bürolar, mevzuatına uygun olarak talep edilen işleri talep sırasına göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kadastro müdürlükleri için belirlenmiş Kamu Hizmet Standartları Tablosu'nda belirtilen sürelerde sonuçlandırmak zorundadırlar. Resmi kurum ve kuruluşlarla yapılacak yazışmalardan kaynaklanan süre uzamaları bu süreye dâhil değildir. Süresi içinde tamamlanmayan işler için lisanslı mühendis tarafından hazırlanan ve gecikme sebebini açıklayan bir rapor düzenlenir ve iş sahibine bildirilir. Ayrıca dosyasında muhafaza edilir. LİHKAP Büroları tarafından yerine getililen iş ve işlemler ise şunlardır;

Birleştirme (Tevhit) İrtifak Hakkı Tesisi İrtifak Hakkı Terkini Aile Konutu Şerhi Aplikasyon Yol Aplikasyonu Zirai Cins Değişikliği Blok Numarası Düzeltmesi Parselin Yerinde Gösterilmesi Parselin Yapılı Hale Getirilmesi Parselin Yapısız Hale Getirilmesi Bağımsız Bölüm Gösterilmesi Bağımsız Bölüm Düzeltmesi