Yapılı Parselin Yapısız Hale Getirilmesi

Yapılı Parselin Yapısız Hale Getirilmesi üzerinde bulunan yapının cinsi belirtilmekte olan parselin, üzerindeki yapıların yıkılması halinde cinsinin "Arsa"ya çevrilmesi işlemidir.

Tapu müstakil olmayıp hisseli ise hissedarlardan herhangi birinin aslen veya vekaleten başvuruda bulunması yeterlidir.

İşlem Süreci

 1. İşlem için LİHKAB bürosuna başvuruda bulunulur.
 2. LİHKAB tarafından hazırlanan ve Kadastro Müdürlüğü'nün kontrolünden geçirilen "Beyanname" resmi yazı ile birlikte müşteriye teslim edilir.
 3. Müşteri belgeler ile Tapu Müdürlüğü'ne başvurarak işlemi tamamlar.

Gerçek Kişiler İçin İstenen Belgeler

 1. Tapu Fotokopisi
 2. Tapu Sahibinin Kimlik Fotokopisi
 3. Eğer tapu sahibi yerine vekil kullanılıyorsa;
  • Vekaletname Aslı veya Fotokopisi
  • Vekilin Kimliği

Tüzel Kişiler İçin İstenen Belgeler

 1. Tapu Fotokopisi
 2. Temsilde Yetkili Kişinin İmza Sirküsü Fotokopisi
 3. Şirketi Temsil Eden Kişinin Yetki Belgesi Fotokopisi
 4. Temsilde Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi
 5. Şirketin Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
 6. Vekalet kullanılması halinde;
  • Vekaletname Aslı veya Fotokopisi
  • Vekilin Kimliği