Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında

16.06.2005 Tarih ve 5368 Sayılı Kanun ile Kadastro müdürlüklerinin yürütmekte olduğu bazı iş ve hizmetler LiHKAB'lara devredilmiştir. Lisanslı Harita Kadastro Büroları kamu adına iş yapan özel bürolardır. 

Gerekli şartları bulunduran harita mühendislerine, sınav sonucu verilen "Lisans" ile bu kişilere kamu adına iş yapabilme yetkisi verilir. Şu an 236 kişiye lisans verilmiş durumdadır. (Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Listesi)

Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tabi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü ile tescile tabi işlemlerin yapım sorumluluğu Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından yerine getirilmektedir

LİHKAB İşlem Süreleri

Lisanslı bürolar, mevzuatına uygun olarak talep edilen işleri talep sırasına göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kadastro müdürlükleri için belirlenmiş Kamu Hizmet Standartları Tablosunda belirtilen sürelerde sonuçlandırmak zorundadırlar. Resmi kurum ve kuruluşlarla yapılacak yazışmalardan kaynaklanan süre uzamaları bu süreye dâhil değildir.

Süresi içinde tamamlanmayan işler için lisanslı mühendis tarafından hazırlanan ve gecikme sebebini açıklayan bir rapor düzenlenir ve iş sahibine bildirilir. Ayrıca dosyasında muhafaza edilir.