Yol Aplikasyonu İşlemi

Yol Aplikasyonu kamuya ait yolun mülkiyet ile olan sınırlarının zeminde tespit edilmesi işlemidir. Bu işlem neticesinde düzenlenen kroki “Aplikasyon Krokisi” olarak tanımlanmıştır.

Yollar kamuya ait yerler olduğundan, Herhangi bir yolun aplikasyonunun yapılmasını herhangi bir vatandaş isteyebilir. Bu nedenle herhangi bir vatandaş bu işlem için başvuruda bulunabilir.

İşlem Süreci

 1. İşlem için LİHKAB bürosuna başvuruda bulunulur.
 2. LİHKAB tarafından parselin sınır noktaları yerine gidilerek işaretlenir.
 3. Müşteri LİHKAB'dan belgesini alır.

Gerçek Kişiler İçin İstenen Belgeler

 1. Kimlik Fotokopisi

Tüzel Kişiler İçin İstenen Belgeler

 1. Şirketi Temsil Eden Kişinin Yetki Belgesi Fotokopisi
 2. Temsilde Yetkili Kişinin İmza Sirküsü Fotokopisi
 3. Temsilde Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi
 4. Şirketin Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
 5. Vekalet kullanılması halinde;
  • Vekaletname Aslı veya Fotokopisi
  • Vekilin Kimliği