Hatalı Bağımsız Bölüm Numarası Düzeltmesi

Hatalı Bağımsız Bölüm Numarası kişilerin fiilen oturdukları taşınmaz ile tapuda maliki oldukları taşınmazın kapı numarası aynı olsa da gerçekte farklı taşınmazlar olması durumudur.

Tapu kayıtlarının dayanağını oluşturan mimari projedeki bağımsız bölüm numaraları veya vaziyet planında gösterilen blokların blok numaraları zaman zaman farklılıklar göstermektedir. Bu tür hata bulunan bağımsız bölümlerde, kişiler fiili olarak sahibi olduğu yerin, tapu planında maliki olamamakta, hukuken tapu planında yazan numaradaki yerin maliki olmaktadır.

Bu durum 19.09.2011 Tarihine kadar idari yoldan çözülememekte, ancak maliklerin karşılıklı takas veya satış yapmaları ile çözülebilmekteydi. Bu işlemde Takas veya satış işlemlerindeki harç ve vergiler nedeniyle yüksek maliyetler oluşmaktaydı. Aksi halde mahkeme yoluna gidilmekteydi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2011/3 sayılı genelgesiyle bu hatalar çözülebilir hale getirilmiştir. Belirtilen şekilde bağımsız bölümlerinde hata bulunan kişilerin Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları'na (LİHKAB) başvurmaları halinde; bu büroların tapu sicil müdürlüğünde, belediyede ve zeminde yaptığı inceleme sonucu hazırladığı raporla tapu müdürlüğündeki planında düzeltme yapılarak sorun çözülmektedir. Böylece malikler kullandıkları yerin hukuken de maliki olmaktadırlar.

Tapu müstakil olmayıp hisseli ise hissedarlardan herhangi birinin aslen veya vekaleten başvuruda bulunması yeterlidir.

İşlem Süreci

 1. İşlem için LİHKAB bürosuna başvuruda bulunulur.
 2. LİHKAB tarafından gerekli inceleme yapılarak bir rapor hazırlanır.
 3. Rapor belediye tarafından onaylanır.
 4. Rapor Tapu Müdürlüğü'ne gönderilir.
 5. Tapu Müdürlüğü tarafından gerekli düzeltme yapılır.
 6. Müşteri Tapu Müdürlüğü'ne giderek imzasını atıp işlemi sonlandırır.

Gerçek Kişiler İçin İstenen Belgeler

 1. Tapu Fotokopisi
 2. Tapu Sahibinin Kimlik Fotokopisi
 3. Eğer tapu sahibi yerine vekil kullanılıyorsa;
  • Vekaletname Aslı veya Fotokopisi
  • Vekilin Kimliği

Tüzel Kişiler İçin İstenen Belgeler

 1. Tapu Fotokopisi
 2. Şirketi Temsil Eden Kişinin Yetki Belgesi Fotokopisi
 3. Temsilde Yetkili Kişinin İmza Sirküsü Fotokopisi
 4. Temsilde Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi
 5. Şirketin Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
 6. Vekalet kullanılması halinde;
  • Vekaletname Aslı veya Fotokopisi
  • Vekilin Kimliği