Zirai Cins Değişikliği İşlemi

Zirai Cins Değişikliği cinsi zirai olan (tarla,bahçe,zeytinlik vs.) parsellerin bu niteliklerini kaybetmesi ve başka bir zirai nitelik kazanması halinde; eski cinsinin yeni cinsine getirilmesi işlemidir.

Tapu müstakil olmayıp hisseli ise hissedarlardan herhangi birinin aslen veya vekaleten başvuruda bulunması yeterlidir.

İşlem Süreci

 1. İşlem için LİHKAB bürosuna başvuruda bulunulur.
 2. LİHKAB tarafından gerekli inceleme yapılarak "Kroki" ve yazı hazırlanır.
 3. Müşteri Tarım İl veya İlçe Müdürülüğü'ne bu belgelerle başvurur.
 4. Tarım İl Müdürülüğü tarafından arazise inceleme yapılarak bir rapor hazırlanır.
 5. LİHKAB tarafından hazırlanan ve Kadastro Müdürlüğü'nün kontrolünden geçirilen "Beyanname" resmi yazı ile birlikte müşteriye teslim edilir.
 6. Müşteri belgeler ile Tapu Müdürlüğü'ne başvurarak işlemi tamamlar.

Gerçek Kişiler İçin İstenen Belgeler

 1. Tapu Fotokopisi
 2. Tapu Sahibinin Kimlik Fotokopisi
 3. Eğer tapu sahibi yerine vekil kullanılıyorsa;
  • Vekaletname Aslı veya Fotokopisi
  • Vekilin Kimliği

Tüzel Kişiler İçin İstenen Belgeler

 1. Tapu Fotokopisi
 2. Şirketi Temsil Eden Kişinin Yetki Belgesi Fotokopisi
 3. Temsilde Yetkili Kişinin İmza Sirküsü Fotokopisi
 4. Temsilde Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi
 5. Şirketin Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
 6. Vekalet kullanılması halinde;
  • Vekaletname Aslı veya Fotokopisi
  • Vekilin Kimliği