Parselin Yapılı Hale Getirilmesi

Parselin Yapılı Hale Getirilmesi parselin arsa cinsine dönüştürülmeden yeni bir ruhsatlı yapı yapılması veya “Arsa” cinsindeki bir parsele ruhsatlı bina yapılarak yapı kullanma izni alınması halinde, bu parselin yapı kullanma izninde belirtilen cinsine dönüştürülmesi işlemidir..

Tapu müstakil olmayıp hisseli ise hissedarlardan herhangi birinin aslen veya vekaleten başvuruda bulunması yeterlidir.

İşlem Süreci

 1. İşlem için LİHKAB bürosuna başvuruda bulunulur.
 2. LİHKAB tarafından hazırlanan ve Kadastro Müdürlüğü'nün kontrolünden geçirilen "Beyanname" resmi yazı ile birlikte müşteriye teslim edilir.
 3. Müşteri belgeler ile Tapu Müdürlüğü'ne başvurarak işlemi tamamlar.

Gerçek Kişiler İçin İstenen Belgeler

 1. Vaziyet Planı, Röperli Kroki ve Bağımsız Bölüm Krokisi'nden oluşan takımdan üç takım (Asıl)
 2. "Yapı Kullanma İzin Belgesi"nin Aslı
 3. Vergi Dairesi'nden Alınmış “Borcu Yoktur” Yazısı
 4. Tapu Fotokopisi
 5. Tapu Sahibinin Kimlik Fotokopisi
 6. Eğer tapu sahibi yerine vekil kullanılıyorsa;
  • Vekaletname Aslı veya Fotokopisi
  • Vekilin Kimliği

Tüzel Kişiler İçin İstenen Belgeler

 1. Vaziyet Planı, Röperli Kroki ve Bağımsız Bölüm Krokisi'nden oluşan takımdan üç takım (Asıl)
 2. Vergi Dairesi'nden Alınmış “Borcu Yoktur” Yazısı
 3. "Yapı Kullanma İzin Belgesi"nin Aslı
 4. Tapu Fotokopisi
 5. Şirketin Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
 6. Şirketi Temsil Eden Kişinin Yetki Belgesi Fotokopisi
 7. Temsilde Yetkili Kişinin İmza Sirküsü Fotokopisi
 8. Temsilde Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi
 9. Vekalet kullanılması halinde;
  • Vekaletname Aslı veya Fotokopisi
  • Vekilin Kimliği