Birleştirme (Tevhit) İşlemi Nasıl Yapılır

Birleştirme diğer adıyla Tevhit İşlemi birbirine bitişik birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesi işlemidir.

Tapu müstakil olmayıp hisseli ise hissedarlardan herhangi birinin aslen veya vekaleten başvuruda bulunması yeterlidir.

İşlem Süreci

 1. İşlem için LİHKAB bürosuna başvuruda bulunulur.
 2. LİHKAB tarafından “Değişiklik Tasarısı” hazırlanır.
 3. Encümen kararı alınmak üzere belediyeye müracaat edilir.
 4. Belediyeden alınan "Encümen Kararı" LİHKAB'a getirilir
 5. LİHKAB tarafından hazırlanan ve kadastro kontrolünden geçirilen beyanname ve tapuya yazılan başlık yazısı müşteriye verilir.
 6. Müşteri tapu müdürlüğünden yeni tapusunu alır.

Gerçek Kişiler İçin İstenen Belgeler

 1. Tapu Fotokopisi
 2. Tapu Sahibinin Kimlik Fotokopisi
 3. Eğer tapu sahibi yerine vekil kullanılıyorsa;
  • Vekaletname Aslı veya Fotokopisi
  • Vekilin Kimliği

Tüzel Kişiler İçin İstenen Belgeler

 1. Tapu Fotokopisi
 2. Şirketi Temsil Eden Kişinin Yetki Belgesi Fotokopisi
 3. Temsilde Yetkili Kişinin İmza Sirküsü Fotokopisi
 4. Temsilde Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi
 5. Şirketin Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
 6. Vekalet kullanılması halinde;
  • Vekaletname Aslı veya Fotokopisi
  • Vekilin Kimliği